Welkom

U komt op deze pagina omdat u dit seizoen ingeschreven was bij tafeltennisclub Henricus of de intentie hebt om lid te worden. Natuurlijk herstart de competitie pas in september, maar de aansluitingen voor onze federatie (Sporta vzw – afdeling tafeltennis) moeten al definitief geregeld zijn in de maand mei. Wij vragen om uw inschrijving voor het seizoen 2019-2020 bij ons binnen te brengen ten laatste op vrijdag 17/05/2019. Dat doet u vanaf dit seizoen uitsluitend via het onderstaande formulier. Voor vragen of problemen omtrent het formulier kan je steeds bij onze secretaris terecht op het volgende e-mail adres: patrick.pauwels2000@telenet.be

BELANGRIJK: Alle inschrijvingen voor competitie die op 17/05 niet binnen zijn, geven geen recht meer op zekerheid om volgend seizoen in een ploeg bij onze club ingeschakeld te worden. Wij vragen ook aan de reservespelers om tegen 17/05 in te schrijven zodat wij ons een idee kunnen vormen welke reserveren er voor welke ploegen beschikbaar zijn.

Alle leden (ook recreanten) van 2018-2019 die op 17 mei nog niet in orde zijn met hun nieuwe inschrijvingsformulieren of betaling, betalen automatisch een toeslag van 10,- euro. 

Vul het inschrijvingsformulier VOLLEDIG in. Indien wij uw voorkeuren niet kennen dan stellen wij uw ploeg samen naar eigen goeddunken. Wij wijzen er wel op dat we om praktische redenen niet altijd met al uw opmerkingen rekening kunnen houden. Alle ingeschreven leden aanvaarden automatisch de statuten en reglementen van de club. Deze zijn op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar.

Betaling te voldoen via rekening ING IBAN BE12 3200 3929 6992 op naam van KTTC Henricus. Bepaal nauwkeurig uw inschrijvingsgeld aan de hand van de uitleg op het formulier hieronder. Vergeet zeker de financiële afrekening niet te controleren. 

Naast Sporta kunnen wij ook bij VTTL (“den Belgische”) spelen. Thuisspeeldag op zaterdagavond. Als Sportaspeler kan je ook invallen bij VTTL. De inschrijvingen voor VTTL zullen later geregeld worden via een apart schrijven (administratie VTTL voor 2019-20 start later dan Sporta).

Wegens de reclame van onze sponsor “Bezemer Coatings” is het verplicht om onze cluboutfit te dragen tijdens elke competitie waar u TTC Henricus vertegenwoordigt.

Elke inschrijving voor competitie (ook reserven) bij de seniors, houdt ook in dat de speler/speelster zich minstens 1 x per seizoen vrijmaakt voor een kringbeurt (dit betekent opstellen toogbenodigdheden, bedeling van de dranken en versnaperingen en beheer kassa tijdens een thuiscompetitiematch wanneer men zelf niet thuis speelt). Om problemen te vermijden kunnen de spelers van in het begin van het seizoen hiervoor zelf een geschikte datum vastleggen.

Bestuur

Het dagelijks bestuur van uw club bestaat uit: 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester, 1 feestbestuurder, 1 materiaalmeester, 1 jeugdverantwoordelijke en raadsleden die per seizoen een afzonderlijke taak kunnen krijgen. Indien u ons bestuur wenst te versterken kan u zich kandidaat stellen door ten laatste op 17 mei onze secretaris te verwittigen.

Algemene opmerkingen

Recreatieleden betalen bij ons hetzelfde lidgeld als competitiespelers. Voortaan is een registratie met een medisch attest bij de overkoepelende organisatie Sporta vzw niet meer noodzakelijk. Alle waarborgen van die federatie – ook de dekking van burgerlijke aansprakelijkheid van de aangesloten leden – zijn ook op hen van toepassing.

Indien onduidelijkheden (voor iemand die nieuw wil aansluiten of voor het eerste jaar met (jeugd)competitie begint is dit misschien wel een zware boterham): aarzel niet om ondergetekende te contacteren voor meer info.

Trainingen

Volgend seizoen plannen wij 2 geleide training sessies per week. Een training sessie voor de jeugd (van 17:30 tot 19:30) en een training sessie voor de volwassenen & gevorderde jeugd (van 19:30 tot 21:30). Waarschijnlijk zullen beide sessies plaatsvinden op donderdagen. De juiste prijzen vind je hieronder terug op het inschrijvingsformulier.

E-mail

Geef een correct en stabiel adres op waar we u voortaan snel kunnen bereiken. Breng ons altijd zo vlug mogelijk op de hoogte indien dit adres in de loop van het seizoen zou wijzigen. Met een foutief adres blijft u misschien onwetend over belangrijke informatie zonder dat wij daarvan op de hoogte zijn. Voor jeugdspelers kan ook het mailadres van een/de ouder(s) belangrijk zijn om snel nieuws van de club zeker niet te missen.

Inschrijvingsformulier

Algemene Informatie

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum: dd-mm-yyyy

Rijksregisternummer

Telefoon (gsm) Privé

E-mail

(Adres waarop je alle info wenst te ontvangen)

Adres

Postcode

Gemeente

Straat

Huisnummer

Bus nummer

Extra Info

Oud en nieuw klassement bij Sporta:

Oud:
Nieuw:

Oud en nieuw klassement bij VTTL:

Oud:
Nieuw:

Oud en nieuw klassement bij AVVV:

Oud:
Nieuw:

Extra Info Jeugspelers

E-mail ouders

School

KlasLidmaatschap

Selecteer LidmaadschapCompetities

Ik schrijf mezelf in voor:

Jeugdcompetitie (€ 0 ) - Thuisspeeldag zaterdag: om 09.00 u aanwezig zijn.
Jeugdcompetitie (reserve) (€ 0 ) - Thuisspeeldag zaterdag: om 09.00 u aanwezig zijn.
Competitie seniors SPORTA (€ 0 ) - Thuisspeeldag vrijdag: om 19.30 u aanwezig zijn.
Competitie seniors SPORTA (reserve) (€ 0 ) - Thuisspeeldag vrijdag: om 19.30 u aanwezig zijn.
Recreatief lid (€ 0 ) - Jeugdlid of senior, zonder competitie, ook niet als reserve. Hiermee kan ik deelnemen aan alle activiteiten van onze club uitgezonderd de competitiewedstrijden (ook niet als reservespeler). Ik heb speelruimte op maandagavonden en ook op de eventuele vrije tafels tijdens competitiedagen (ev. dinsdagen,vrijdagen en zaterdagen). Ik kan mij ook inschrijven voor geleide trainingen op donderdagavonden.

Rollen binnen de ploeg (Sporta)

Ik schrijf me in als “vaste competitiespeler”. D.w.z. dat ik - zonder onvoorziene omstandigheden - meer dan 95 % van mijn wedstrijden zal kunnen spelen zonder mij te laten vervangen (opgelet dit wil zeggen dat je eigenlijk MAX. 1 x per seizoen NIET meespeelt). Ik heb een sterke voorkeur voor een “vaste” plaats, zonder rolbeurt, zodat ik een maximum aantal wedstrijden kan betwisten. Ik heb voorkeur om ploeg te vormen met volgende spelers:


Ik schrijf me in als “betrouwbare competitiespeler”. D.w.z. dat ik vooraf niet zeker ben meer dan 95 % van alle wedstrijden te kunnen betwisten zodat ik bij voorkeur ploeg vorm met gezamenlijk 4 (vier) spelers. Ik verbind me er toe om, met behulp van een rolbeurt, voldoende te spelen om onze ploeg steeds voltallig te laten aantreden. Ik heb voorkeur om ploeg te vormen met volgende spelers:Ik schrijf me in als “reserve competitiespeler”. D.w.z. dat ik niet voldoende aanwezig kan zijn om zelfs met 4 (vier) spelers een regelmatig verloop van de competitie te garanderen. Ik ben wel voldoende vrij om meerdere keren per seizoen een ploeg aan te vullen als reserve. Ik vorm bij voorkeur dan een ploeg met volgende spelers:


Bekers

Beker HOLLOGNE (€2,50 per pers.) Inschrijven met 2 personen. NIEUW SYSTEEM !!! Reeks 1: tot maximaal 5 punten, Reeks 2: van min. 6 tot max. 15 punten en Reeks 3: van min. 16 tot max. 28 punten. Ik schrijf in met:

MASTERS (€2,50 per pers.) Competitie met voorgift voor 40+ (°1978 of vroeger), met 2 personen. Ik schrijf in met:


Trainingen

Ik zal geen geleide training volgen dit seizoen.

Trainingen (Volwassenen & gevorderde jeugd)

Gewone training (€90,00) - Donderdagen van 19.30 u tot 21.30 u

Trainingen (Jeugd)

Gewone training (€60,00) - Donderdagen van 17.30 u tot 18.30 u en van 18.30 u tot 19.30 u

Om een beeld te vormen van het aantal personen dat volgend seizoen training zal volgen vragen wij om hier al een keuze te maken. Wij verwachten ook uw betaling voor deze training (minstens 30 trainingen per seizoen), samen met het lidgeld, ten laatste op 20 mei op onze rekening. Indien in september blijkt dat u onverwacht toch niet aan deze trainingen zal kunnen deelnemen (nieuwe werkuren, nieuwe lesroosters, …) dan betaalt de club dat trainingsgeld terug.

Overige

Kalenderboek

Officiële kalenderboek Sporta: Vanaf dit jaar gratis digitaal beschikbaar. Wel 12 euro indien je toch een persoonlijk GEDRUKT exemplaar zou wensen.

Bestuursfunctie

Het dagelijks bestuur van uw club bestaat uit: 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester, 1 feestbestuurder, 1 materiaalmeester, 1 jeugdverantwoordelijke en raadsleden die per seizoen een afzonderlijke taak kunnen krijgen. Indien u ons bestuur wenst te versterken kan u zich kandidaat stellen door ten laatste op 17 mei onze secretaris te verwittigen. Er zijn momenteel nog plaatsen vrij:

Algemene opmerkingenAfrekening

Totaal bedrag te betalen (bovenstaande optellen):

IK BETAAL HIERBIJ HET LIDGELD EN HET TRAININGSGELD PER OVERSCHRIJVING op IBAN: BE12 3200 3929 6992

Goedkeuring

Ik bevestig dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Door dit document te accepteren verbind ik me ertoe om het bovenstaande bedrag over te schrijven.

Alle ingeschreven leden aanvaarden automatisch de statuten en reglementen van de club. Deze zijn op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar. 

Indien je na op de “verzenden” knop te drukken een ander bericht krijgt dan “Uw bericht werd succesvol verzonden.”, probeer dan nogmaals op de “verzenden” knop te drukken. Lukt het nog niet dan probeert u best even later opnieuw.