Waarom een privacybeleid?

KTTC Henricus vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Het privacy beleid biedt u inzicht in hoe onze club uw gegevens verwerkt.

Privacy principes

De principes die de basis vormen van onze digitale strategie, passen wij ook toe in ons privacy beleid:

  • De gebruiker staat centraal: u, als gebruiker, blijft eigenaar van uw gegevens. Wil u niet dat de club uw gegevens gebruikt of informatie koppelt, dan kan u dat altijd aangeven. Als u wil genieten van bepaalde dienstverlening is het echter onvermijdelijk dat de club gegevens opvraagt. De nodige gegevens worden dan in het kader van een betere dienstverlening gebruikt; uiteraard mits naleving van de wettelijke normen ter zake.
  • De club wil op een zo gepersonaliseerde mogelijke manier met u communiceren: als de club om gegevens vraagt, is dat om u een efficiënte en persoonlijke gebruikservaring te kunnen aanbieden. Gepersonaliseerde communicatie maakt de informatie voor u meer relevant. Als de club bv. uw leeftijd of interesses kent, kan de club u meer gerichte informatie bezorgen en ook op de wijze die u verkiest, bv. via mail, sms of via een notificatie.
  • Alles is verbonden met elkaar: surfgedrag en voorkeuren, het zijn allemaal bronnen van interessante gegevens, gegevens die de efficiëntie en relevantie van onze dienstverlening en communicatie kunnen verbeteren. Door deze met elkaar te combineren stijgt uw gebruiksgemak. Alleen is het uw keuze of u al die informatie wil laten koppelen.
  • Digitaal is transparant: de club gebruikt uw gegevens in alle openheid, geeft aan wanneer en waarom bepaalde gegevens gebruikt zullen worden. Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG hebt u een recht van mededeling of verbetering van uw gegevens. U kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons via het contactformulier op onze website. Verder hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, met name de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt worden.

Meer informatie over de federale Gegevensbeschermingsautoriteit, de privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vindt u op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Bescherming van uw gegevens

Vanzelfsprekend neemt de club alle nodige voorzorgen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. De club deelt of bezorgt uw gegevens ook niet met of aan andere organisaties of instanties tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Werd er fraude of hacking gepleegd met persoonsgegevens die bewaard worden door de club? Of heb je die gegevens ergens onterecht verspreid zien worden?  Neem dan contact op via het contact formulier.

Privacy

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketingdoeleinden aangewend.

E-mailings

De gegevens die de club van u ontvangt, via e-mail, invulformulier of andere manier, verwerken we om u op de hoogte te houden van  activiteiten die een impact kunnen hebben op u en uw activiteiten.

Wanneer u een nieuwsbrief opent of op een link klikt, dan wordt dit geregistreerd. Wij gebruiken deze gegevens alleen op een niet-gepersonaliseerde manier om de nieuwsbrieven te verbeteren.

We gebruiken uw e-mailadres enkel voor uitdrukkelijk gevraagde e-mails of nieuwsbrieven. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten meer wil ontvangen, kan u zich steeds uitschrijven met de link vermeld in onze e-mails of door ons te contacteren zoals hier vermeld.

Verantwoordelijkheid voor de inhoud

Dit is een officiële website van KTTC Henricus. De club is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. De club is niet aansprakelijk voor de mogelijke beperkingen van het internet op zich. De club engageert zich om de informatie zo correct, actueel en relevant mogelijk aan te bieden.

Als u fouten of verouderde informatie tegenkomt, dan stelt de club het op prijs dat u dit laat weten ons contact formulier op de website.

De activiteiten die u op de website of op sociale media kan terugvinden worden door verschillende mensen binnen onze club bijgehouden en geüpdatet. Zo heeft u een uitgebreid activiteitenoverzicht. Maar de club kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten op deze pagina’s.

De club is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud op andere websites waarmee www.Henricus.be gelinkt is of waarnaar doorverwezen wordt.

De club neemt alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om deze website te beschermen tegen en te vrijwaren van virussen, computercode die bewust foutief gebruikt wordt of andere kwaadwillige acties die uw computersysteem zouden kunnen beschadigen. De club kan wel geen verantwoordelijkheid nemen in geval van verlies van data of schade aan uw computersysteem door gebruik van elementen van deze website. Iedere poging om deze website te kraken, te besmetten met virussen of ander kwaad opzet wordt door de club beschouwd als een misdrijf. Bij elke inbreuk hierop zal de club klacht neerleggen.

Open data en auteursrechten

De club is eigenaar van alle informatie, inclusief beeldmerken en logo’s, die op Henricus.be verstrekt worden. Het hergebruik van teksten is toegestaan onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 4 van de Vlaamse gratis open data licentie die ook de club toepast. Dit artikel bepaalt dat hergebruik mogelijk is mits bronvermelding. Voor het gebruik, verspreiding en/of verveelvoudiging van foto- of videomateriaal en grafische voorstellingen moet er vooraf schriftelijke toestemming gevraagd worden.

Gebruik cookies 

De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het toestel van de gebruiker worden gezet. Cookies verbeteren de gebruikservaring, door informatie over hoe gebruikers tussen pagina’s surfen op te slaan of uw voorkeuren anoniem bij te houden. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website.

Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen.

Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics. Op basis van deze anonieme analyses kan de club deze site verder verbeteren.

Cookies verwijderen

Klik op de link hieronder om alle cookies te verwijderen die deze site bijhoudt.

Klik hier om alle cookies te verwijderen